تبلیغاتcodes and tools for blog

WebYar

عشق است و مسی و بارسا - تصویری : واکنش مسی، رونالدو، ریبری بعد از اعلام نام برنده توپ طلا

دیدین گفتم خودش کنار کشیده؟انقدر مرد هست لبخندش کاملا معنا دار و تبریکی!
بارسا نیوز